TERMOMETROS

Ref. E029000056

TERMOMETRO 2 LEITURAS

Ref. E029002020

TERMOMETRO C/SONDA

Ref. 542210

TERMOMETRO FRIG AMBIENTE

Ref. E029063020

TERMOMETRO HIGROMETRO 0/50 -25/95%

Ref. 542205

TERMOMETRO RECTANGULAR -40+40

Ref. 542204

TERMOMETRO RECTANGULAR C/ SONDA

Ref. 542202

TERMOMETRO TUBO